Nihad Fejzić

ovlašteni revizor i direktor društva
nihad.fejzic@bakertillyreopinion.ba
M: +387 63 991 830

Nihad je ovlašteni revizor od 1996. godine ali svoje iskustvo u reviziji počinje sticati u Službi društvenog knjigovodstva u Bosni i Hercegovini još 1987. godine gdje ostaje do kraja rata. Nakon postratnog angažmana na pozicijama u Finansijskoj policiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova i BH Osiguranju, odlučuje sa dva partnera osnovati društvo za reviziju u kojem radi kao ovlašteni revizor i zamjenik direktora.

Uz redovne poslovne aktivnosti, redovno je pohađao seminare i radionice na teme iz struke, biznisa uopšte, kao i programe za razvoj menadžerskih vještina i leadershipa. 2007. godine, sa par Deloitte veterana pristupa već osnovanom društvu za reviziju Re Opinion d.o.o. i obavlja poslove direktora društva.

Recon uspješno realizuje brojne angažmane revizije i savjetovanja, uključujući i angažmane u saradnji sa Deloitte & Touche (danas Deloitte), jednom od Big Four kompanija. Upravo zbog ove uspješne saradnje Deloitte & Touche u 2002. godini odlučuje akvizirati Recon. Nihad je u Deloitte & Touche d.o.o. Sarajevo, na poziciji Senior mendažera, bio angažovan na revizijama različitih velikih privrednih društva, uključujući tu javna preduzeća, društva iz proizvodne djelatnosti, osiguranja, mikrokreditiranja i slično, te na angažmanima forenzičke revizije, finansijskog due diligence-a, i finansijskog savjetovanja. Uz redovne poslovne aktivnosti, redovno je pohađao seminare i radionice na teme iz struke, biznisa uopšte, kao i programe za razvoj menadžerskih vještina i leadershipa. 2007. godine, uz Lejlu Kaknjo i još jednim Deloitte veteranom pristupa već osnovanom društvu za reviziju Re Opinion d.o.o. i obavlja poslove direktora društva.

Ova kompanija u 2009. godini postaje članica PKF International mreže, jedne od međunarodnih mreža nezavnisnih kompanija koje nude profesionalne usluge revizije i savjetovanja. Kompanija tada postaje PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo i od tada kontinuirano ostvaruje napredak i zadržava značajnu poziciju na tržištu revizije u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući ovakvom uspjehu, ali i želji da ostvari još bolje rezultate u zemlji i okruženju, te da unaprijedi znanja zaposlenih, tehniku i cjelokupnu uslugu revizije i bude što bolji partner svim svojim klijentima, odlučuje pristupiti mreži Baker Tilly International, mreži čije su vrijednosti, vizija i strategija upravo pandan njegovim vrijednostima i viziji.

Nihad je vlasnik Baker Tilly Re Opinion d.o.o., na poziciji je direktora društva i odgovoran je za upravljanje društvom i razvoj poslovanja.