Uslovi korištenja

Baker Tilly Re Opinion d.o.o. je nezavisna članica mreže Baker Tilly International i posluje pod imenom Baker Tilly u skladu sa sporazumom o pristupanju i sporazumom o korištenju zaštitnog znaka-licence.

Baker Tilly Re Opinion je nezavisna članica mreže Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited je engleska kompanija. Baker Tilly Intenrational ne pruža profesionalne usluge klijentima. Svaka firma članica je zasebna i nezavisna pravna osoba i svaka opisuje sebe kao takvu.

Baker Tilly UK Group LLP, nezavisna članica mreže Baker Tilly International u Velikoj Britaniji, je vlasnik zaštitnog znaka Baker Tilly. Baker Tilly Re Opinion d.o.o. nije agent Baker Tilly International-a i nema ovlaštenje obavezati Baker Tilly International ili djelovati u ime Baker Tilly International-a.

Ni Baker Tilly International, niti Baker Tilly Re Opinion d.o.o. ili bilo koja druga firma članica Baker Tilly International-a ima bilo kakvu odgovornost za postupke ili propuste jedni drugih. Baker Tilly je zaštitni znak u Velikoj Britaniji u vlasništvu Baker Tilly UK Group LLP, a koristi se pod licencom.